ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

Στις 18 Αύγουστου 2019, το υπάρχον Δ.Σ. του Συλλόγου κλείνει αισίως τα τρία (3) χρόνια λειτουργίας και βάσει καταστατικού θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου συμβουλίου. Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής των εκλογών αποφασίστηκαν να είναι η 19η Αυγούστου 2019 στις 19:00 στο δημοτικό σχολείο Τριλόφου. Όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος στη διεξαγωγή νέων εκλογών, παρακαλούμε όπως ενημερώσει εγκαίρως τα τωρινά μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να συμπεριληφθεί στις λίστες των υποψηφίων. Ελπίζουμε στη συμμετοχή καινούριων ανθρώπων, που θα προσδώσουν νέες ιδέες και θα διαθέτουν και αυτοί λίγο από το χρόνο τους προς όφελος του χωριού μας. Η πλειοψηφία των μελών του υφιστάμενου Δ.Σ. κλείνει μία γεμάτη εξαετία (6 χρόνια) με πληθώρα εκδηλώσεων και έργων, που κακά τα ψέματα γεμίζουν σχεδόν όλο τον ελεύθερο χρόνο τους. Δεν γνωρίζουμε ποια μέλη (και αν) θα συνεχίσουν για μία ακόμη τριετία, γι’ αυτό και καθίσταται αναγκαία η είσοδος νέων μελών. Θεωρούμε πραγματικά κρίμα να μην συνεχιστεί αυτή η συγχρονισμένη προσπάθεια, στην περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον και τα τωρινά μέλη αποφασίσουν να μην συνεχίσουν. Μην φοβάστε το άγνωστο, θα σας βοηθήσουμε!!!