Χάρτης

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε στο χάρτη της περιοχής, τη διαδρομή από Λαμία έως Τρίλοφο, καθώς και την ακριβή τοποθεσία του χωριού μας.