Σύλλογος

 

Το Τρίλοφο διαθέτει Επιμορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο, με ονομασία «Άγιος Αθανάσιος», που ιδρύθηκε το έτος 1977 ως πολιτιστικός σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοπός του, η διαφύλαξη της παράδοσης του τόπου αλλά και η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων που κατάγονται από το χωριό. Ο Σύλλογος έχει προσφέρει τεράστιο έργο. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν τη διοργάνωση εορταστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, συνεστιάσεων και εκδρομών, την ενεργό συμβολή στην κατασκευή, αποπεράτωση ή αναπαλαίωση δημοσίων κτιρίων και χώρων, όπως σχολείο, πλατείες, κοινοτικά κτίρια, βρύσες κ.α., καθώς και την συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις.  Αποτελείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε δυο χρόνια και η σύνθεσή του έχει ως κάτωθι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

Πρόεδρος: Λουκάς Ντούμας 6978125521-6976149465
Αντιπρόεδρος Α’: Γεώργιος Κυριακίδης 6976234041
Αντιπρόεδρος Β’: Ιωάννης Δοντάς 6987240851
Γενικός Γραμματέας: Ευάγγελος Τσώρος 6984210769
Ειδική Γραμματέας: Κωνσταντίνα Αλαμπάνου 6984462308
Ταμίας Α’: Σπυρίδων Κυριακίδης 6976291129
Ταμίας Β’: Γεωργία Χρόνη 6980975905
Μέλος Α’: Βασίλειος Κοκκαλίδης 6977945036
Μέλος Β’: Παρασκευή Αλαμπάνου 6987848202
ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1. Η μορφωτική και πολιτιστική προαγωγή του χωριού, με την ανάπτυξη πάσης φύσεως κοινωφελών έργων, πολιτιστικών και μορφωτικών εκδηλώσεων.
2. Η ανάπτυξη μεταξύ των μελών αυτού, πνεύματος αλληλεγγύης και η διατήρηση στενού δεσμού μεταξύ αυτών.
3. Η ηθική και εις το μέτρο του δυνατού, υλική συμπαράσταση των αποδεδειγμένως απόρων και αναξιοπαθούντων κατοίκων του χωριού, προερχόμενοι κατόπιν συλλογικής αποφάσεως του Δ/Σ του Συλλόγου.
4. Η διοργάνωση και παροχή πάσης φύσεως ψυχαγωγίας προς τα μέλη του Συλλόγου με την οργάνωση εκδρομών, διαλέξεων, μορφωτικών συγκεντρώσεων και δια παντός νομίμου μέσου ανάπτυξης των μελών αυτού.
5. Η βράβευση των αριστούχων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών του χωριού με τιμητικό και (εφόσον καταστεί δυνατό) χρηματικό βραβείο και η, δια παντός, μέσου βοήθεια αυτών για την πλήρη δραστηριοποίηση των δυνατοτήτων τους.
6. Η δημιουργία πνευματικού κέντρου καθώς και η σύσταση δανειστικής βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίων και χώρων για εκθέσεις, διαλέξεις κτλ.
7. Ο εξωραϊσμός του χωριού με την δημιουργία πάρκων, διαπλατύνσεων ή ασφαλτοστρώσεων δρόμων, διατήρηση σπιτιών και κτιρίων, τα οποία παρουσιάζουν αρχαιολογικό, αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον.
8. Η καλλιέργεια επαφής και η ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ των μελών της Κοινότητας με την δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης προς κάθε πνευματική και ηθική ανάπτυξη αυτών.
9. Η εκπόνηση, διαχείριση, υλοποίηση, αξιολόγηση τοπικών, περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών, για λογαριασμό του Συλλόγου, σε σχέση με την ευρεία έννοια της πολιτιστικής– πνευματικής– κοινωνικής- αθλητικής– περιβαλλοντικής– επιμορφωτικής αναβάθμισης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς επίσης την αξιοποίηση όλων των δυνατών χρηματοδοτήσεων, και επιχορηγήσεων, προς αυτήν την κατεύθυνση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Αμβρακίας 24, Λαμία Τ.Κ.:35100
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail): trilofo_kournovo@yahoo.gr

Μπορείτε επίσης,να μας βρείτε στα ανωτέρω τηλέφωνα, όπως και μέσω της σελίδας μας, στο Facebook.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Τραπεζικά στοιχεία Συλλόγου: IBAN GR0401405820582002002001930 ALPHA BANK

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μπορείτε να διαβάσετε το νέο Καταστατικό Συλλόγου, το οποίο τροποποιήθηκε το 2013 προκειμένου να εναρμονιστεί στις επιταγές της σύγχρονης καθημερινότητας:

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ


 

 

Advertisements