Σύλλογος

Το Τρίλοφο διαθέτει Επιμορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο, με ονομασία «Άγιος Αθανάσιος», που ιδρύθηκε το έτος 1977 ως πολιτιστικός σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοπός του, η διαφύλαξη της παράδοσης του τόπου αλλά και η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων που κατάγονται από το χωριό. Ο Σύλλογος έχει προσφέρει τεράστιο έργο. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν τη διοργάνωση εορταστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, συνεστιάσεων και εκδρομών, την ενεργό συμβολή στην κατασκευή, αποπεράτωση ή αναπαλαίωση δημοσίων κτιρίων και χώρων, όπως σχολείο, πλατείες, κοινοτικά κτίρια, βρύσες κ.α., καθώς και την συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις.  Αποτελείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια και η σύνθεσή του έχει ως κάτωθι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

Πρόεδρος:Σπυρίδων Κυριακίδης6976291129
Αντιπρόεδρος Α’:Ευάγγελος Τσώρος6984210769
Αντιπρόεδρος Β’:Αθανάσιος Αλαμπάνος6987234591
Γενικός Γραμματέας:Γεωργία Χρόνη6980975905
Ειδική Γραμματέας:Κωνσταντίνα Αλαμπάνου6982088210
Ταμίας Α’:Λίτσα Κυριακίδη6975712967
Ταμίας Β’:Βασίλειος Κοκκαλίδης6977945036
Μέλος Α’:Ιωάννα Γιαβρή6983658574
Μέλος Β’:Γεώργιος Κυριακίδης6976234041

ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1. Η μορφωτική και πολιτιστική προαγωγή του χωριού, με την ανάπτυξη πάσης φύσεως κοινωφελών έργων, πολιτιστικών και μορφωτικών εκδηλώσεων.
2. Η ανάπτυξη μεταξύ των μελών αυτού, πνεύματος αλληλεγγύης και η διατήρηση στενού δεσμού μεταξύ αυτών.
3. Η ηθική και εις το μέτρο του δυνατού, υλική συμπαράσταση των αποδεδειγμένως απόρων και αναξιοπαθούντων κατοίκων του χωριού, προερχόμενοι κατόπιν συλλογικής αποφάσεως του Δ/Σ του Συλλόγου.
4. Η διοργάνωση και παροχή πάσης φύσεως ψυχαγωγίας προς τα μέλη του Συλλόγου με την οργάνωση εκδρομών, διαλέξεων, μορφωτικών συγκεντρώσεων και δια παντός νομίμου μέσου ανάπτυξης των μελών αυτού.
5. Η βράβευση των αριστούχων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών του χωριού με τιμητικό και (εφόσον καταστεί δυνατό) χρηματικό βραβείο και η, δια παντός, μέσου βοήθεια αυτών για την πλήρη δραστηριοποίηση των δυνατοτήτων τους.
6. Η δημιουργία πνευματικού κέντρου καθώς και η σύσταση δανειστικής βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίων και χώρων για εκθέσεις, διαλέξεις κτλ.
7. Ο εξωραϊσμός του χωριού με την δημιουργία πάρκων, διαπλατύνσεων ή ασφαλτοστρώσεων δρόμων, διατήρηση σπιτιών και κτιρίων, τα οποία παρουσιάζουν αρχαιολογικό, αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον.
8. Η καλλιέργεια επαφής και η ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ των μελών της Κοινότητας με την δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης προς κάθε πνευματική και ηθική ανάπτυξη αυτών.
9. Η εκπόνηση, διαχείριση, υλοποίηση, αξιολόγηση τοπικών, περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών, για λογαριασμό του Συλλόγου, σε σχέση με την ευρεία έννοια της πολιτιστικής– πνευματικής– κοινωνικής- αθλητικής– περιβαλλοντικής– επιμορφωτικής αναβάθμισης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς επίσης την αξιοποίηση όλων των δυνατών χρηματοδοτήσεων, και επιχορηγήσεων, προς αυτήν την κατεύθυνση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Αμβρακίας 24, Λαμία Τ.Κ.:35100
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail): trilofo_kournovo@yahoo.gr

Μπορείτε επίσης,να μας βρείτε στα ανωτέρω τηλέφωνα, όπως και μέσω της σελίδας μας, στο Facebook.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Τραπεζικά στοιχεία Συλλόγου: IBAN GR0401405820582002002001930 ALPHA BANK

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μπορείτε να διαβάσετε το νέο Καταστατικό Συλλόγου, το οποίο τροποποιήθηκε το 2013 προκειμένου να εναρμονιστεί στις επιταγές της σύγχρονης καθημερινότητας:

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ